Klaasi hooldusjuhend


1. Klaasipinda tuleb regulaarselt vastavalt määrdumisastmele puhastada.
2. Klaaside pindu tuleb puhastada rohke selge veega ja pehme riidelapi või svammiga,
mis ei sisalda liivaosakesi või muid abrasiivseid võõrartikleid. Kasutada võib ka
müügil olevaid spetsiaalselt klaasile mõeldud puhastusvahendeid.
3. Reeglina talub klaasipind hästi neutraalseid või nõrgalt happelisi pesuvahendeid;
klaasipinda kahjustavad leeliselised vahendid. (PH tase 7 on neutraalne; 0-6,9 on
happeline ja 7,1-14 on aluseline) Mida väiksem on happelise või mida suurem on
aluselise vahendi PH tase, seda söövitavam on aine.
4. Rasva, õli ja tihendusainete jääkprodukte võib eemaldada mitteagressivsete alkoholibaasil
valmistatud pihustavate lahustite (nagu näit. Piiritus, isopropanool jms.) abil.
Seejärel tuleb pinnad loputada rohke puhta veega.
5. Värvi, tsemendi, betoonisegude jms. jäägid tuleb klaasi pinnalt eemaldada koheselt –
enne nende kuivamist. Kui klaasimistöödele järgnevad välis või siseviimistlustööd
peaks klaasipinnad kindlasti kinni katma – et klaasi pinnale ei satuks
värvi,tsemendi,segude jms jääke – kuna neid hiljem puhastades on suur oht et
klaasipindadele tekivad kriimud.
6. Väikeste raskestieemalduvate jääkide käsitlemine abrasiivide, terasvilla või ziletitera
abil on mõeldav, kui toimida ülima ettevaatlikkusega, hoides ziletitera klaasipinna
suhtes tasanurga all.
7. MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI TERAVATE VÕI ABRASIIVSETE ESEMETEGA
KLAASI PUHASTAMIST RAKENDADA KOGU KLAASI PINNA SUHTES!!!
8. Klaasil asetsevad informatiivsed kleebised tuleb eemaldada koheselt peale montaazi.
9. Klaas on äärmiselt tundlik keevitus- ja lõikussädemete suhtes. Klaas, mille pinnale
satub nimetatud osakesi, on jäädavalt KAHJUSTUNUD!!! Seetõttu tuleb hoolega
vältida nimetatud tööde teostamist klaasi läheduses.
10. Otse vastu klaasi (eelkõige kehtib klaaspaketi puhul) pinda ei tohi paigaldada
mitteläbipaistvaid esemeid – näiteks must kile, ribikardinad jms – klaaside vahele
peab jätma õhuvahe, kuna võib tekkida termiline reaktsioon, klaas võib kuumeneda ja
puruneda.