Lõikamine

Klaasi lõikamine toimub spetsiaalsetel tööpinkidel, mis on juhitud arvuti poolt.
Klaasimeistril on lõikusseadmed:

float klaas- jumbo mõõt 3210 x 6000 mm
lamineeritud klaas - jumbo mõõt 3210 x 6000 mm
tuletõkestusklaas - saagimise max mõõt 2200 x 3200 mm